Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar
Tornar

MESURES EXTRAORDINÀRIES RELATIVES ALS ARRENDAMENTS D’HABITATGE HABITUAL DERIVADES DE LA CRISI SANITÀRIA

02-04-2020
Pròrroga extraordinària dels contractes: Els arrendataris als quals els acabi el contracte dins dels dos mesos posteriors al final de l’estat d’alarma, poden sol·licitar una pròrroga de fins a sis mesos. En aquest cas no cal que estiguin en cap situació d’especial vulnerabilitat.

Aplaçament del pagament del lloguer: Aquells arrendataris amb contracte realitzat a l’empara de la llei del 94 que estiguin en situació d’especial vulnerabilitat social o econòmica, poden demanar una moratòria del pagament del lloguer del seu habitatge habitual, si l’arrendador és una entitat pública o be un gran tenedor, per a la qual cosa ha de ser propietari de més de 10 habitatges o locals. El propietari haurà de triar entre una rebaixa del 50% de la renda mentre duri l’estat d’alarma, i fins a 4 mesos més tard si l’arrendatari continua en la situació d’especial vulnerabilitat; o bé aplaçar el pagament de la renda d’idèntic període per un termini de com a mínim 3 anys sense pagament d’interessos.

Ajudes per al pagament del lloguer: Quan el propietari no sigui una entitat pública ni un gran tenedor, el llogater no podrà acollir-se a l’anterior moratòria en el pagament de la renda, però podrà demanar una ajuda pública de fins el 100% de l’ import de la renda amb un màxim de 900 € al mes.

Suspensió de llançaments i tramitació de desnonaments: Aquells arrendataris que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat social o econòmica que els impossibiliti trobar un altre habitatge on viure, podran demanar del lletrat de l’administració de justícia la paralització del llançament del seu habitatge habitual durant el període estrictament necessari per a superar aquesta situació i amb un màxim de sis mesos. Si el procediment de desnonament de l’habitatge habitual està en tràmit, l’arrendatari que es trobi en aquesta situació pot demanar la suspensió de la tramitació judicial per un període de fins a sis mesos. Si el propietari acredita trobar-se també en situació d’especial vulnerabilitat econòmica o social, podrà sol·licitar que es demani l’ajut dels serveis socials.

Situació d’especial vulnerabilitat: S’està incurs en aquesta situació quan de resultes de la crisi del coronavirus s’ha entrat en situació d’atur, d’aplicació d’un ERTE, o bé s’ha patit una davallada d’ingressos que ha deixat els del conjunt de tota la unitat familiar per dessota 3 vegades l’índex IPREM, amb certes correccions a l’alça segons la composició d’aquesta unitat familiar, o bé que la suma de la renda més els costos dels subministraments bàsics de l’habitatge siguin iguals o superiors al 35% d’aquest total d’ingressos de la unitat familiar. Sempre, això sí, que cap dels membres de la unitat familiar no sigui propietari o usufructuari d’un altre habitatge on puguin anar tots a veure-hi.
Aquesta situació s’acreditarà amb els certificats d’atur o cessament d’activitat, llibre de família, certificat d’empadronament, nota simple dels índexs del Registre de la Propietat i declaració responsable de l’afectat.